Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

คณิตศาสตร์


หมวดหมู่

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อ ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร เช่น ชุดปริซึมรูปทรงต่างๆ, ชุดภาคตัดกรวย, ชุดรูปทรงเรขาคณิต และชุดการเรียนชั่งตวงวัด อย่างง่าย คลอบคลุมการเรียนการสอนชั้น ประถม ถึงมัธยมปลาย


หมวดหมู่

ชมรมคณิตศาสตร์

สื่อ การสอนสำหรับชมรมคณิตศาสตร์ อาทิ หนังสือแบบทดสอบฝึกการคิดและแก้ปัญหา, หนังสือโครงงานคณิตศาสตร์, ซีดีเพลงค่ายและเกมส์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นเกมส์ต่อตัวเลข A-MATH และเกมส์ลวดแบบต่างๆ


หมวดหมู่

ของเล่นไม้

รวม ของเล่นไม้กว่า 50 แบบ คงทนแข็งแรง สำหรับฝึกเชาน์และฝึกการแก้ปัญหา เสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ เหมาะสำหรับทำชุมนุม หรือกิจกรรมกลุ่ม ตั้งแต่ระดับง่ายสุดถึงระดับยาก เพื่อให้เหมาะกับระดับของผู้เล่นในแต่ละวัยProducts

ติดต่อเรา

  บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด

  083-049-4100 (ธีรพงษ์)

  044-243-153

  ViroteKorat@gmail.com